Reševanje pritožb in sporov

Podjetje se bo trudilo vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštovalo zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudilo doseči dogovor.

Pripombe in pritožbe sprejema administrativni oddelek.

Uporabnikom je na voljo več načinov kontaktiranja:
• pisno na naslov Čenča d.o.o., RECARO center, Tržaška cesta 216, 1000 Ljubljana (pod naslov pripišite REKLAMACIJA)
• pisno na elektronski naslov reklamacije@cenca.si

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Kranju.

Podjetje Čenča d.o.o. bo v petih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo, sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavalo, in ga vseskozi obveščalo o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Čenča d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Reklamacije v zvezi s kvaliteto ali izpeljavo same ponudbe se rešujejo med kupcem in Čenča d.o.o..

Podrobnosti reklamacij in vračil si lahko pogledate na povezavi TUKAJ. Obrazec za reklamacijo pošljite na elektronski naslov reklamacije@cenca.si. Najdete ga na povezavi TUKAJ: OBRAZEC ZA REKLAMACIJO

Žiri, 1.4.2019